EKO GRADNJA

“Živeći u našim kućama ostajete deo prirode”

U skladu sa savremenim tendencijama, poseban akcenat stavlja se na tehnološki aspekt gradnje koji podrazumeva korišćenje prirodnih materijala. To posebno doprinosi i sve važnijem konceptu održive gradnje, koji je jedna od važnih odrednica našeg projektantskog tima.

ZAŠTO EKO KUĆA?

MODELI